in English

  English version

Andrzej  Ślebarski

Instytut Fizyki
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Uniwersytet Śląski

Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
Poland

e-mail: Andrzej.Slebarski@us.edu.pl
Dodatkowe informacje